WRÓĆ Innowacyjne produkty

GeoClean ®

Jest to dwuwarstwowy aqua-syntetyk o unikalnej strukturze, który w naturalny sposób zatrzymuje i doprowadza do biodegradacji węglowodory z wody odpływowej, infiltrując czystą wodę do gruntu i chroniąc w ten sposób warstwy wodonośne. TenCate GeoClean® pozwala uzyskać opisany efekt dzięki czterem równoczesnym działaniom

TenCate GeoClean ® to aktywny produkt służący do powierzchniowej biodegradacji substancji ropopochodnych. Tak zaprojektowany, aby w sposób naturalny oczyszczać wody opadowe z węglowodorów oraz umożliwiać bezpośrednią infiltrację czystej wody do gruntu.

Zbiornik GeoClean

Oczyszczanie spływów powierzchniowych z węglowodorów dzięki GeoClean ®.

TenCate GeoClean ® oczyszcza wodę poprzez zatrzymywanie węglowodorów na swojej oleofilnej niebieskiej warstwie wierzchniej.

Kiedy woda zanieczyszczona wyciekami oleju przenika przez unikalną porowatą strukturę produktu, węglowodory natychmiast przylegają do powierzchni wielu ciągłych drobnych włókien, a oczyszczona woda przepływa przez nie w sposób naturalny.


Przekrój GeoClean

Wysoka sprawność wchłaniania wody GeoClean ®

Materiał jest niezwykle przepuszczalny, nawet jeżeli węglowodory osadziły się już w jego strukturze. Zapewnia wysoki margines bezpieczeństwa, umożliwiając natychmiastowe przenikanie każdego rodzaju deszczu, nawet najobfitszego.


Rozkład przechwyconych węglowodorów GeoClean ®

TenCate GeoClean ® powoduje naturalną biodegradację węglowodorów zatrzymanych w jego strukturze, ponieważ w jego niebieskiej górnej warstwie znajduje się zrównoważony ekosystem usuwający zanieczyszczenia. Aby zapobiec ryzyku saturacji aqua-syntetyku węglowodorami, w normalnych warunkach pracy w przypadku rozproszonych i regularnych wycieków oleju, materiał aktywuje naturalną biologiczną degradację węglowodorów przez mikroorganizmy obecne na miejscu.

Oferuje optymalne warunki do życia, przyciągając bakterie i grzyby, które rozkładają węglowodory:

  • Trójwymiarowa, porowata struktura włóknista, mieszcząca mikroflorę i zawierająca wystarczającą ilość tlenu;
  • Powolna propagacja naturalnego aktywatora wzrostu, stymulującego systematyczną biodegradację węglowodorów, do której dochodzi już po dwóch tygodniach po zatrzymaniu węglowodorów;
  • Materiał gromadzi wodę w dolnej białej warstwie w celu utrzymania wilgotności wystarczającej do życia mikrobiologicznego.

Bezpieczeństwo w razie incydentalnego wycieku.

W przypadku incydentalnego, lokalnego wycieku oleju, TenCate GeoClean ® oferuje dodatkowe możliwości zatrzymania zanieczyszczeń w białej warstwie włókna.

Trzy działania:

  • Natychmiastowa infiltracja dzięki wysokiej wodoprzepuszczalności
  • Oczyszczanie spływów powierzchniowych poprzez wychwytywanie węglowodorów dzięki włóknistej strukturze
  • Systematyczne zwiększanie intensywności biodegradacji zatrzymanych węglowodorów dzięki obecności mikroorganizmów

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wyślij zapytanie