WRÓĆ Rozwiązania dla Samorządów

Zabezpieczenie powierzchni mineralnych

Sukces produktów Protectosil® w ochronie budynków wiąże się z unikatową wielkością opatentowanej cząsteczki silanów, których rozmiar wynosi ok 1 nm (kilkadziesiąt razy mniejsza cząsteczka w porównaniu do siloksanów czy silikonów).

Protectosil® – Maleńkie cząsteczki – wielkie dokonanie

Sukces produktów Protectosil® w ochronie budynków wiąże się z unikatową wielkością opatentowanej cząsteczki silanów, których rozmiar wynosi ok 1 nm (kilkadziesiąt razy mniejsza cząsteczka w porównaniu do siloksanów czy silikonów).

Dzięki czemu ochrona podłoża jest zdecydowanie bardziej efektywna. Przede wszystkim produkty Protectosil® są chemicznie związane z podłożem, pozwalają na pełną paro przepuszczalność, nie zmieniają wyglądu powierzchni (koloru), są odporne na chemiczną czy biologiczną degradację, promienie UV oraz ścieranie.

W zależności od grup funkcyjnych może być zastosowany jako środek hydrofobizujący, jako środek chroniący przed korozją, jako środek do ochrony przed graffti (antygraffti), jako środek do utrzymania podłoża w czystości (easy to clean). Użycie Protectosil® przemawia na rzecz dalekowzroczności architektów i inżynierów, którzy wolą zapobieganie kosztem pracochłonnych uzupełnień lub napraw w późniejszym terminie. Produkty Protectosil® wydłużają cykl życia naszej infrastruktury publicznej. Protectosil® otwiera perspektywy.


Protectosil® ANTIGRAFFITI

Trwały system do ochrony podłoży mineralnych przed graffiti na bazie wielofunkcyjnego systemu silanowego. Na bazie wody, możliwe minimum 10 cykli czyszczenia, impregnacja paroprzepuszczalna, zarejestrowana w BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen/Federal Highway Research Institute).


Protectosil® ANTIGRAFFITI SP

Półtrwały system do zabezpieczania podłoży mineralnych przed graffiti na bazie wielofunkcyjnego systemu silanowego. Na bazie wody, możliwe minimum 3 cykle mycia, impregnacja paroprzepuszczalna.

Impregnaty oleofobowe

Przezroczysta ochrona przed zabrudzeniami na podłożach mineralnych oparta na wielofunkcyjnym systemie silanowym. Impregnaty przepuszczające parę wodną, hydrofobowe i olejoodporne powierzchnie – łatwe do czyszczenia, zmniejszają wzrost grzybów i mchu, odporne na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wyślij zapytanie